Reservation
? nights Book

Hotel Map

Map of the hotel

Contact us

Apartments Yo Yo Apartment Zheng Jia Dong Fang Branch Guangzhou

Addr: Room 1508, Zheng Jia Dong Fang Square, No.372 Huanshi East Road, Yue Xiu
Tel: +86-20-83515438  Fax: +86-20-83515438
click and print it with you